HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

 


Ban Lãnh Đạo Tổng công ty và Khối khu vực

Tham dự Hội nghị có TGĐ Ông Đào Trọng Liên, Quyền TGĐ Bà Nguyễn Thị Ngà và Lãnh Đạo các khối khu vực của DTSoft trên toàn quốc.
Quyền TGĐ Bà Nguyễn Thị Ngà phát biểu khai mạc Hội nghị và báo cáo kết quả hoạt động toàn tổng công ty 6 tháng đầu năm 2019 tăng trưởng nhẹ so với cùng kỳ 2018.


TGĐ Ông Đào Trọng Liên và Quyền TGĐ Bà Nguyễn Thị Ngà

Theo đó, 100% Ban Lãnh Đạo của DTSoft tại Hội nghị đã đề xuất, kiến nghị Ban Lãnh đạo Tổng công ty về những sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công tác chuyên môn cho cán bộ DTSoft, tăng năng suất lao động, từ đó tạo tiền đề cho việc nâng cao thu nhập cán bộ, hướng đến xây dựng DTSoft đoàn kết, ổn định, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.


Toàn cảnh Hội nghị

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập DTSoft ( 27/3/1995-27/3/2020) với nhiều chương trình hấp dẫn dành cho cán bộ công ty và Quý khách hàng.
Chương trình nghị luận, TGĐ. Ông Đào Trọng Liên đề nghị các Lãnh Đạo tập trung thảo luận thẳng thắn, đi sâu phân tích từng vấn đề cụ thể. Nhấn mạnh vai trò và trách nhiệm của các Lãnh Đạo trong việc triển khai các hoạt động. Đánh giá những ưu điểm, chỉ rõ những hạn chế và nguyên nhân, phương hướng khắc phục để đến cuối năm 2019, DTSoft đạt được mục tiêu lợi nhuận đề ra.


TGĐ Đào Trọng Liên đề nghị các Lãnh Đạo thảo luận thẳng thắn

Kết thúc Hội nghị, Quyền TGĐ. Bà Nguyễn Thị Ngà ghi nhận, đánh giá cao ý kiến của các Lãnh Đạo và đề nghị các Lãnh Đạo triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, chương trình hoạt động đã đề ra, tích cực thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập DTSoft.


Ban Lãnh Đạo Tổng công ty DTSoft


Lãnh Đạo khối sản xuất sản phẩm của DTSoft


Lãnh Đạo HĐKD miền Nam  của DTSoft


Lãnh Đạo HĐKD miền Bắc của DTSoft

 

Các bài khác:

 
 
Bài viết nổi bật