DTSoft tổ chức đào tạo Kỹ Năng Hướng Dẫn năm 2022 cho nhân sự cấp quản lý

 

Nhằm mục tiêu phát triển của công ty, DTSoft thường xuyên tổ chức các đợt đào tạo nâng cao để giúp nhân sự, nhất là nhân sự ở cấp quản lý có kỹ năng cần thiết trong việc hướng dẫn và giao việc cho nhân sự cấp dưới làm việc hiệu quả hơn.

Trong tháng 04/2022, bộ phận Đào Tạo công ty DTSoft đã tổ chức 4 buổi đào tạo về Kỹ Năng Hướng Dẫn hiệu quả dành cho đội ngũ Quản lý điều hành tại trụ sở và các chi nhánh công ty DTSoft trên toàn quốc gồm có: Hà Nội, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ.

Buổi đào tạo đã hệ thống hóa và cung cấp kiến thức phục vụ cho công tác Quản lý điều hành được đồng bộ - thống nhất – rõ ràng, người quản lý đủ năng lực để hướng dẫn và đào tạo đội ngũ nhân viên cấp dưới làm việc hiệu quả hơn, tất cả vì mục tiêu bổ trợ kỹ năng mềm cho cá nhân và từ đó đem lại tăng trưởng cho công ty.

Buổi đào tạo tại công ty DTSoft Cần Thơ

Buổi đào tạo tại Công ty DTSoft chi nhánh HCM

Buổi đào tạo tại công ty DTSoft trụ sở Hà Nội

Buổi đào tạo tại công ty DTSoft Nha Trang

NỘI DUNG CHÍNH CỦA BUỔI ĐÀO TẠO

Trong buổi đào tạo này, nhân sự sẽ được cung cấp kiến thức để hiểu về:

- Lợi ích của huấn luyện trong công tác QLĐH

- Biết cách huấn luyện nhân viên thông qua mô hình GROW, thay đổi về tư duy hướng dẫn, củng cố các kỹ năng phản hồi, lắng nghe và đặt câu hỏi.

Một số chia sẻ của học viên sau khi tham gia khóa đào tạo:

- Qua buổi học tôi đã hiểu thế nào là hướng dẫn, kỹ năng giúp hướng dẫn hiệu quả. Mô hình GROW rất hay, tôi sẽ áp dụng mô hình GROW vào công việc DTSOFT (Khối HN03)

- Thông qua khóa học tôi có cách nhìn rộng hơn về cách điều hành, hướng dẫn đến nhân viên hiệu quả hơn (KV CT)

Sự tăng trưởng vượt bậc của một doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào việc doanh nghiệp sở hữu một đội ngũ nhân viên có kiến thức, năng lực và kỹ năng được ứng dụng tốt trong công việc. Nếu kỹ năng của nhân lực không được khai thác đúng cách, cũng là lãng phí một loại tài nguyên!

 

 

 

Các bài khác:

 
 
Bài viết nổi bật