Phần mềm Quản lý thi đua khen thưởng (QLTĐKT)

Phần mềm Quản lý thi đua khen thưởng (QLTĐKT)

Phần mềm Quản lý thi đua khen thưởng được phát triển nhằm giải quyết các khó khăn trong quản lý, ...
Hệ Thống Báo Cáo Nhiệm Vụ Trọng Tâm, Chỉ Tiêu Kinh Tế - Xã Hội & Kế Hoạch Chuyên Đề (HTKC)

Hệ Thống Báo Cáo Nhiệm Vụ Trọng Tâm, Chỉ Tiêu Kinh Tế - Xã Hội & Kế Hoạch Chu ...

Hệ Thống Báo Cáo Nhiệm Vụ Trọng Tâm, Chỉ Tiêu Kinh Tế - Xã Hội & Kế Hoạch Chuyên Đề (HTKC)
Phần mềm Quản Lý Cơ Sở Dữ Liệu Về Giá

Phần mềm Quản Lý Cơ Sở Dữ Liệu Về Giá

Phần mềm CSDLGIA đạt hiệu quả cao trong công tác Quản lý, Tra cứu, Tổng hợp các thông tin về hàng ...
Phần mềm quản lý Thu Chi - Học Sinh (QLTC)

Phần mềm quản lý Thu Chi - Học Sinh (QLTC)

Phần mềm Quản Lý Thu Chi - Học Sinh (QLTC) là phần mềm được phát triển trên nền tảng công nghệ hi ...
Hệ thống thông tin tài chính hành chính sự nghiệp (HTHS)

Hệ thống thông tin tài chính hành chính sự nghiệp (HTHS)

Phần mềm Hệ thống thông tin Hành chính sự nghiệp (HTHS) được xây dựng nhằm hỗ trợ các đơn vị hành ...
Quản lý công chứng chứng thực (QLCC)

Quản lý công chứng chứng thực (QLCC)

Phần mềm lập, quản lý, theo dõi hồ sơ, thông tin, tài sản, thu lệ phí... được xây dựng tuân ...
Phần mềm quản lý tài sản (QLTS)

Phần mềm quản lý tài sản (QLTS)

Phần mềm Quản lý tài sản (QLTS) DTSoft xây dựng trên nền tảng công nghệ hiện đại nhất hiện nay – Cô ...
Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp (KTHC)

Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp (KTHC)

Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp KTHCPro của DTSoft dùng để Quản lý, Tra cứu, Tổng hợp kế toán ...
Phần mềm kế toán doanh nghiệp (KTDN)

Phần mềm kế toán doanh nghiệp (KTDN)

Phần mềm kế toán doanh nghiệp dùng để quản lý công tác kế toán tại các đơn vị doanh nghiệp, đá ...
Hệ thống thông tin tài chính dự án đầu tư (HTDA)

Hệ thống thông tin tài chính dự án đầu tư (HTDA)

Hệ thống thông tin Tài chính dự án đầu tư (kí hiệu HTDA) là hệ thống thực hiện quản lý và theo dõ ...
Quản Lý Xử Lý Vi Phạm Hành Chính (QLXP)

Quản Lý Xử Lý Vi Phạm Hành Chính (QLXP)

Quản Lý Xử Lý Vi Phạm Hành Chính (QLXP) được phát triển trên công nghệ điện toán đám mây dành cho k ...
Quản Lý Cán Bộ Công Chức - Viên Chức DTSoft (QLNS)

Quản Lý Cán Bộ Công Chức - Viên Chức DTSoft (QLNS)

Quản Lý Cán Bộ Công Chức - Viên Chức DTSoft dùng để Quản lý Công chức, Nhân sự, Hồ sơ cán bộ, Tiền ...
Kế toán chủ đầu tư (KTCD)

Kế toán chủ đầu tư (KTCD)

Phần mềm kế toán chủ đầu tư KTCDnet 20.2 giúp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên qua ...
Hệ Thống Thông Tin Tài Chính - Chính Sách An Sinh Xã Hội (HTLD)

Hệ Thống Thông Tin Tài Chính - Chính Sách An Sinh Xã Hội (HTLD)

Hệ Thống Thông Tin Tài Chính - Chính Sách An Sinh Xã Hội (HTLD) là một hệ thống giúp cho ...
Phần mềm Kế Toán Ngân Sách Và Tài Chính Xã (KTXP)

Phần mềm Kế Toán Ngân Sách Và Tài Chính Xã (KTXP)

Phần mềm Kế Toán Ngân Sách Và Tài Chính Xã (KTXP) giúp đơn vị quản lý tài chính dễ dàng, đáp ứn ...
Hệ thống thông tin tài chính thu chi ngân sách xã (HTXP)

Hệ thống thông tin tài chính thu chi ngân sách xã (HTXP)

Hệ thống thông tin Tài chính Thu – Chi ngân sách Xã (kí hiệu HTXP) là hệ thống hỗ trợ người dùng q ...
Quản Lý Nhà Nước Cho Ngành Lao Động Thương Binh và Xã Hội (QLNNLD)

Quản Lý Nhà Nước Cho Ngành Lao Động Thương Binh và Xã Hội (QLNNLD)

Quản Lý Nhà Nước Cho Ngành Lao Động Thương Binh và Xã Hội (QLNNLD) do DTSoft phát triển gồm có 2 ph ...
Hệ thống thông tin Cán bộ Công chức Viên chức - Tiền lương (HTCV)

Hệ thống thông tin Cán bộ Công chức Viên chức - Tiền lương (HTCV)

Phần mềm Hệ thống thông tin Cán bộ công chức viên chức & Cải cách tiền lương (HTCV) lưu trữ, ...
Quản lý Nhà Nước Cho ngành Thanh tra (QLNNTT)

Quản lý Nhà Nước Cho ngành Thanh tra (QLNNTT)

Phần mềm Quản lý Nhà Nước Cho ngành Thanh tra (QLNNTT) được phát triển trên công nghệ điện toán ...