QUẢN LÝ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH (QLXP)
Quản Lý Xử Lý Vi Phạm Hành Chính (QLXP)
Hành Chính Công

Quản Lý Xử Lý Vi Phạm Hành Chính (QLXP)

Đánh giá: 4570 0
Giá: 15.000.000đ
Đăng ký dùng thử
Hotline:029.2394.1789
Hỗ trợ các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến thứ 7 - Từ 8h00 đến 16h00
 
Thông tin       Hướng dẫn
 

 

Phần mềm quản lý xử lý vi phạm hành chính (QLXP) được phát triển trên công nghệ điện toán đám mây dành cho khách hàng có quy mô quản lý lớn. Phần mềm  QLXP đạt hiệu quả cao trong công tác Quản lý, Tra cứu, Tổng hợp các thông tin về công tác xử lý vi phạm hành chính và các vấn đề liên quan đến giải quyết các vụ việc vi phạm hành chính. Phần mềm QLXP đáp ứng được các yêu cầu quản lý Biên bản, Quyết định, Theo dõi việc thực hiện quyết định , thống kê, báo cáo với cơ quan cấp trên,… một cách khoa học, nhanh chóng và chính xác.

Phần mềm QLXP DTSoft giúp quản lý và theo dõi được xử lý biên bản vi phạm hành chính, việc ra quyết định xử lý vi phạm và tình hình thực hiện xử lý các vi phạm hành chính

CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG PHẦN MỀM

Phần mềm quản lý xử lý vi phạm hành chính (QLXP) DTSoft được thực hiện dựa trên các văn bản pháp lý sau:

- Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012, Luật số: 15/2012/QH13;

- Luật 67/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính;

- Văn bản hợp nhất 31/VBHN-VPQH ngày 07 tháng 12 năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật xử lý vi phạm hành chính;

- Nghị định 118/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính ngày 23 tháng 12 năm 2021;

- Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 Nghị định theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

- Nghị định 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 sửa đổi một số điều của nghị định 59/2012/NĐ-CP Nghị định theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

- Nghị định 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

- Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

- Áp dụng nghị định quy định xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực khác;

- Thông tư số 16/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 14 tháng 12 năm 2018 quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Thông tư 04/2021/TT-BTP Hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP;

- Thông tư 01/2023/TT-BTP ngày 16/1/2023 Quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012, Luật số: 15/2012/QH13;

- Luật 67/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính;

- Văn bản hợp nhất 31/VBHN-VPQH ngày 07 tháng 12 năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật xử lý vi phạm hành chính;

- Nghị định 118/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính ngày 23 tháng 12 năm 2021;

- Nghị định 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

- Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công;

- Nghị định số 96/2020/NĐ-CP 24/8/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia;

- Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình;  thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã;

- Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày 10/6/2009 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới;

- Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy, phòng chống bạo lực gia đình;

- Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

- Nghị định 21/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử  phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở;

- Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử;

- Nghị định 115/2018/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính về an toàn thực phẩm;

- Nghị định 117/2020/ NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế;

- Áp dụng nghị định quy định xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực khác;

- Thông  tư Số: 16/2018/TT-BTP  của Bộ Tư pháp ngày 14 tháng 12 năm 2018  quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

 

Phần mềm QLXP giúp hỗ trợ quy trình tác nghiệp, xử lý nghiệp vụ nhanh chóng & chính xác

CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA PHẦN MỀM

Phần mềm quản lý xử lý vi phạm hành chính (QLXP) DTSoft được xây dựng với những tính năng bao gồm:

- Quản lý và theo dõi được xử lý biên bản vi phạm hành chính, việc ra quyết định xử lý vi phạm và tình hình thực hiện xử lý các vi phạm hành chính;

Theo dõi được tang vật, tài sản tạm giữ và tình hình thực hiện quyết định;

Theo dõi được đối tượng vi phạm hành chính và số lần vi phạm;

Theo dõi tình hình vi phạm hành chính và áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo địa bàn từ cấp xã đến cấp tỉnh;

Theo dõi tình hình và kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

Xem và tải văn bản mẫu (Quyết định, Biên bản) theo qui định;

Tổng hợp được thông tin từ nhiều nguồn ra quyết định xử lý vi phạm.

Hỗ trợ quy trình tác nghiệp, xử lý nghiệp vụ:

Tra cứu, truy tìm hồ sơ xử lý vi phạm đã và đang xử lý vi phạm, theo dõi và kết xuất các văn bản đã ban hành trong quá trình xử lý hồ sơ;

Quản lý hệ thống các danh mục;

Quản trị hệ thống: quản lý người dùng, quản lý sao lưu, phục hồi dữ liệu khi có sự cố, bảo mật hệ thống.

>> Dữ liệu được cập nhật, tổng hợp, báo cáo tại các cấp UBND xã, UBND huyện, UBND tỉnh và hình thành cơ sở dữ liệu từ cấp Xã/Phường đến Tỉnh/Thành.

 

Phần mềm QLXP DTSoft hỗ trợ đa trình duyệt, đa nền tảng, không phụ thuộc vào khoảng cách, vị trí và   có thể làm việc bất cứ nơi nào có kết nối Internet  

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Công nghệ phát triển bộ ứng dụng: Ứng dụng được phát triển trên nền tảng điện toán đám mây sử dụng công nghệ mới nhất của Microsoft và Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu SQL Server;

- Hỗ trợ đa trình duyệt, đa nền tảng, không phụ thuộc vào khoảng cách, vị trí và   có thể làm việc bất cứ nơi nào có kết nối Internet;

Tương thích tốt với các hệ điều hành Windows, Mac Os;

Tương thích với các thiết bị như PC, Tablet, chạy hệ điều hành Windows, hoặc Mac;

Tương thích với các trình duyệt thông dụng hiện nay: Internet Explorer, Firefox,...

Triển khai từng bước theo từng giai đoạn khác nhau, từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp.

Tùy theo nhu cầu quản lý của đơn vị, DTSoft có đội ngũ thiết kế và phát triển bổ sung riêng theo yêu cầu.

VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM

- Sử dụng dễ dàng, chuyển giao nhanh. Cập nhập dữ liệu đơn giản, truy tìm thông tin dễ dàng, chính xác và đầy đủ. Không đòi hỏi NSD có trình độ tin học cao. Giao diện phần mềm bằng tiếng Việt;

Tiết kiệm thời gian, khối lượng công việc đơn vị và cho người sử dụng;

Khả năng bảo mật cho dữ liệu hồ sơ xử lý vi phạm hành chính;

An toàn và khả năng khôi phục dữ liệu nhanh chóng;

Cập nhật nhanh chóng các quyết định, thông tư của bộ, ngành liên quan;

Cung cấp dịch vụ hỗ trợ qua điện thoại, Internet, tận nơi đảm bảo hiệu quả, bao gồm cả dịch vụ nâng cấp miễn phí trong thời gian bảo trì;

Tùy theo nhu cầu quản lý của đơn vị, DTSoft có đội ngũ thiết kế và phát triển bổ sung riêng theo yêu cầu.

>> Phần mềm quản lý xử lý vi phạm hành chính (QLXP) DTSoft được ứng dụng tại tất cả các cơ quan quản lý Nhà nước về Xử lý vi phạm hành chính từ cấp tỉnh/thành phố, đến cấp quận/huyện và UBND cấp phường/xã;

>> Đặc biệt phiên bản dành cho đơn vị cơ sở (ĐVCS) rất phù  hợp cho các đối  tượng quản lý cấp xã/phường, các huyện/quận…, được kết hợp với phiên bản QLXP dành cho ĐVCQ để quản lý tổng thể, theo dõi và xử lý vi phạm hành chính, báo cáo thống kê từ đơn vị chủ quản xuống đơn vị cơ sở.

 

VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0292 394 1789 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN & BÁO GIÁ TRỌN GÓI