Phần mềm quản lý Thu Chi - Học Sinh (QLTC)
Phần mềm quản lý Thu Chi - Học Sinh (QLTC)
Quản Lý Trường Học

Phần mềm quản lý Thu Chi - Học Sinh (QLTC)

Đánh giá: 732 0
Giá: 15.000.000đ
Đăng ký dùng thử
Hotline:029.2394.1789
Hỗ trợ các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến thứ 7 - Từ 8h00 đến 16h00
 
Thông tin       Hướng dẫn
 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ THU CHI - HỌC SINH

GIỚI THIỆU

Phần mềm Quản Lý Thu Chi - Học Sinh (QLTC) là phần mềm được phát triển trên nền tảng công nghệ hiện đại, mô hình cơ sở dữ liệu tập trung. Cập nhật các thông tin cơ bản của học sinh và quản lý được tất cả các khoản thu mà học sinh đóng, các khoản thu và chi của nhà trường, báo ăn học sinh cho các đơn vị trường học có hình thức bán trú. Đặc biệt là liên kết hoá đơn điện tử và các ứng dụng thanh toán không sử dụng tiền mặt thông qua app hoặc ngân hàng liên kết với Dtsoft.

Mô hình luồng dữ liệu của Phần mềm Quản Lý Thu Chi - Học Sinh (QLTC) DTSoft

CƠ SỞ HÌNH THÀNH

- Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của chính phủ qui định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm 2020-2021.

- Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/03/2016 hướng dẫn thực hiên một số điều của nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của chính phủ qui định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sơ giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm 2020-2021.

- Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT BGDĐT ngày 30/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư 17/2009/BGDĐT có hiệu lực ngày 15/02/2017.

- Quyết định 777/QĐ-BGDĐT ngày 14/03/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/07/2009.

- Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.

- Thông tư số 77/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.

- Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

- Thông tư 19/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.

- Nghị định 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.

MÔ TẢ HỆ THỐNG

Một phần mềm QLTC được hiểu là chỉ trang bị cho 01 đơn vị trường học. Trang bị phần mềm QLTC trong cùng một phần mềm bao gồm:

  • Thông tin về Đối tượng học sinh, Các khoản thu học sinh phải đóng, Đối tượng học sinh được miễn giảm học phí.
  • Thông tin về các khoản thu chi nhà trường.
  • Thông tin về báo ăn lớp học, trả tiền ăn lại cho học sinh, khẩu phần ăn.
  • Báo cáo tổng hợp các thông tin liên quan đến các khoản phải thu học sinh, thu học sinh, thu chi nhà trường, khẩu phần ăn.

TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM

1. Quản lý học sinh theo các tiêu thức mã số, họ tên, nơi sinh, ngày tháng năm sinh, v.v... Quản lý các khoản thu của từng học sinh theo từng loại thu như học phí, trang bị, tiền xây dựng, tiền ăn, bán trú, v.v.. Quản lý các chứng từ thu tiền của học sinh, cấp biên lai cho học sinh. Tự động in các biên lai thu tiền, phiếu học sinh, phiếu thu, phiếu chi.

2. Quản lý báo ăn và tự động tính khẩu phần ăn hàng ngày của học sinh, kết xuất sổ khẩu phần ăn. Theo dõi số xuất ăn và thanh toán tiền ăn của từng học sinh trong từng tháng. 
3. Quản lý biên lai thu tiền, tự động kết xuất các báo cáo quyết toán biên lai, tổng hợp các báo cáo này tại đơn vị quản lý.
4. Quản lý khẩu phần ăn hàng ngày của từng nhóm học sinh. Dựa vào thành phần dinh dưỡng và lượng của từng loại thức ăn có thể tính được chất lượng của từng bữa ăn.
5. Quản lý các chứng từ thu chi của nhà trường trong suốt năm học. Tự động hoá công tác dự toán, quyết toán và tổng hợp báo cáo thu chi nhà trường và các đơn vị quản lý. Tự động tạo ra báo cáo Dự toán thu, Dự toán chi, Quyết toán thu, Quyết toán chi. 
6. Tra cứu và tìm kiếm các khoản thu học sinh hay thu chi nhà trường theo một hay nhiều các tiêu thức quản lý cùng một lúc tuỳ theo các tiêu chuẩn người sử dụng đưa ra.
7. Tổng hợp các báo cáo về tình hình các khoản thu và chi như kết xuất Sổ thu và thanh toán , Sổ theo dõi các khoản thu, Nhật ký thu và bàn giao, Sổ chi tiết thu chi, Sổ tổng hợp thu chi, Tổng hợp thu tiền, Thu học sinh theo lớp.v.v.
8. Quản lý kế hoạch thu theo Phòng, Trường. khoản thu được miễn, giảm theo từng đối tượng học sinh.
9. Kết xuất dữ liệu liên thông từ đơn vị Phòng GD đến các đơn vị trường học.
10. Tính năng tạo lập hóa đơn điện tử theo nhà cung cấp hóa đơn như Viettel, VNPT và các đơn vị khác theo hợp đồng ký kết
11. Tính năng thanh toán không dùng tiền mặt: Liên kết qua các ngân hàng nội địa trong nước, các ứng dụng thanh toán theo hợp tác thoả thuận liên kết giữa các bên
 

Mô hình hoạt động của cơ sở dữ liệu tại các đơn vị

Các đơn vị trường học tham gia phần mềm QLTC sẽ cập nhập các thông tin liên quan đến thu chi học sinh, thu chi nhà trường, báo ăn lớp học của đơn vị mình lên hệ thống. Đơn vị cấp trên quản lý trường học có thể xác định được trên máy tính của mình các thông tin tức thời về tình hình hoạt động của đơn vị trường học.

Qúy khách hàng cần xem thông tin chi tiết về phần mềm Quản Lý Thu Chi - Học Sinh (QLTC) DTSoft, vui lòng truy cập https://qltcschool.dtsoft.vn/ hoặc liên hệ hotline 0292 394 1789 để được hỗ trợ.