Hệ thống thông tin tài chính hành chính sự nghiệp (HTHS)
Hệ Thống Thông Tin

Hệ thống thông tin tài chính hành chính sự nghiệp (HTHS)

Đánh giá: 1426 1
Giá: 19.900.000đ
Đăng ký dùng thử
Hotline:029.2394.1789
Hỗ trợ các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến thứ 7 - Từ 8h00 đến 16h00
 
Thông tin       Hướng dẫn
 

Hệ thống thông tin Hành chính sự nghiệp (HTHS) dùng để báo cáo tổng hợp các thông tin tài chính về kế hoạch, cấp, giải ngân, thanh toán Dự toán hàng năm, thông tin về tình hình Thu và Chi của các đơn vị hành chính sự nghiệp cho các đơn vị chủ quản các cấp.
Hệ thống thông tin Hành chính sự nghiệp (HTHS) DTSoft hiện tại có 4 phân hệ chính là: Lập dự toán, Phân bổ - Giao dự toán, Tổng hợp báo cáo Tài chính - Báo cáo quyết toán, Xét duyệt - Thẩm định quyết toán. 4 Phân hệ của phần mềm có thể hoạt động độc lập hoặc kết hợp, tình theo mục đích sử dụng tại đơn vị.

Hệ thống thông tin Hành chính sự nghiệp (HTHS) DTSoft hiện tại có 4 phân hệ chính là: Lập dự toán, Phân bổ - Giao dự toán, Tổng hợp báo cáo Tài chính - Báo cáo quyết toán, Xét duyệt - Thẩm định quyết toán.

CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG PHẦN MỀM

Hệ thống thông tin Hành chính sự nghiệp (HTHS) đáp ứng theo các thông tư, quyết định sau: 

- Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật ngân sách nhà nước.

- Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

- Thông tư 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước. Các nội dung về tổ chức thu và hạch toán kế toán đối với các khoản thu ngân sách nhà nước; quy trình, thủ tục, hạch toán kế toán, kiểm soát chi ngân sách; cấp phát, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản; cơ chế quản lý vốn vay nợ, viện trợ; quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam; quản lý ngân sách cấp xã; công khai ngân sách nhà nước.

- Thông tư 47/2012/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Kế hoạch tài chính - Ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025.

- Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ TC Hướng dẫn Chế độ Kế toán hành chính sự nghiệp.

- Thông tư 99/2018/TT-BTC ngày 01/11/2018 hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên.

- Thông tư 39/2021/TT-BTC ngày 01/06/2021 về cung cấp thông tin tài chính.

Hệ thống thông tin Hành chính sự nghiệp (HTHS) đáp ứng được yêu cầu pháp lý trong quy định về thực hiện báo cáo tổng hợp các thông tin tài chính về kế hoạch, cấp, giải ngân, thanh toán

CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA PHẦN MỀM

A - HTHS Phân hệ Lập dự toán

Phần mềm tạo điều kiện cho Đơn vị hành chính sự nghiệp (cấp 4) thực hiện các công việc sau:

- Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm.

+ Thực hiện lập dự toán Thu, chi nộp NSNN từ phí lệ phí; thu sự nghiệp, dịch vụ.

+ Thực hiện lập dự toán Thu, chi từ nguồn ngân sách nhà nước.

+ Thực hiện lập dự toán chi CTMT, đầu tư phát triển.

+ Thực hiện lập báo cáo biên chế , tiền lương đơn vị cơ sở.

- Xây dựng cơ sở chi sự nghiệp.

+ Thực hiện tạo CS tính chi sự nghiệp cho: Sự nghiệp giáo dục.

+ Thự hiện tạo CS tính chi sự nghiệp cho: SN Văn Hóa, Thông tin.

+ Thực hiện tạo CS tính chi sự nghiệp cho: SN Phát thanh, Truyền Hình.

+ Thực hiện tạo CS tính chi sự nghiệp cho: SN Thể dục, Thể thao.

+ Thực hiện tạo CS tính chi sự nghiệp cho: Hoạt động kinh tế.

+ Thực hiện tạo CS tính chi sự nghiệp cho: Đảm Bảo xã hội.

+ Thực hiện tạo CS tính chi sự nghiệp cho : Quản lý nhà nước.

Phần mềm tạo điều kiện cho Đơn vị chủ quản nhiều cấp (đơn vị cấp 3 và cấp 2), các đơn vị tài chính ngân sách thực hiện các công việc Dự Toán như sau:

- Tổng hợp & Xây dựng dự toán Tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025 (C2;C3).

+ Thực hiện Dự báo một số chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu giai đoạn 3 năm.

+ Kế hoạc vay, trả nợ ngân sách giai đoạn 3 năm.

+ Dự kiến thực hiện chi cải cách tiền lương (CCTL) giai đoạn 3 năm.

+ Thu, chi từ xử lý nhà đất giai đoạn 3 năm.

+ Thu, chi từ phí lệ phí giai đoạn 3 năm.

+ Thu từ ngân sách nhà nước giai đoạn 3 năm.

+ Chi từ từ ngân sách nhà nước giai đoạn 3 năm.

+ Chi chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 3 năm.

Các chức năng thao tác dữ liệu Lập Dự Toán

- Lập Dự Toán Cho năm Hiện Hành. : User (C2;C3;C4):

Khai báo dự toán năm hiện tại: Khai báo các thông tin cho chứng từ lập dự toán ngân sách.

+ Điền thông tin chứng từ; ngày tháng, phân loại; năm lập dự toán; và một số thông tin liên quan.

Hỗ trợ công tác lập, phân bổ dự toán chi của đơn vị quản lý cho từng đơn vị sử dụng ngân sách theo từng chỉ tiêu

 

B - HTHS Phân hệ Phân bổ dự toán

- Đối với Đơn vị quản lý dự toán thực hiện các công việc sau:

+ Hỗ trợ công tác lập, phân bổ dự toán chi của đơn vị quản lý cho từng đơn vị sử dụng ngân sách bên dưới hoặc từng khối theo chỉ tiêu: Chương; Loại, Khoản; Mục, Tiểu mục, Nguồn ngân sách nhà nước; Cấp ngân sách nhà nước.

+ Theo dõi công tác phân bổ, sử dụng dự toán đối với các đơn vị cơ sở theo: Chương; Loại, Khoản; Mục, Tiểu mục,Nguồn ngân sách nhà nước; Cấp ngân sách nhà nước.

+ Hỗ trợ đối chiếu số liệu giao và phân bổ dự toán giữa đơn vị chủ quản và đơn vị cơ sở.

+ Thống kê, tìm kiếm số liệu phân bổ, sử dụng dự toán tại các đơn vị cơ sở tại thời điểm bất kỳ.

+ Kết xuất các báo cáo thống kê số liệu dự toán theo đơn vị, theo ngành hoặc toàn địa bàn.

+ Hỗ trợ gửi thông báo giao dự toán đến các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc.

- Đối với các Đơn vị sử dụng nguồn ngân sách các công việc sau:

+ Thực hiện nhận và phân bổ chi tiết dự toán theo từng tiểu mục chi khác nhau

+ Thống kê số liệu dự toán chi đã sử dụng theo từng tính chất nguồn hoặc chương, loại khoản

+ Hỗ trợ cập nhật số liệu sử dụng dự toán chi từ các phần mềm Kế toán của DTSoft bao gồm: Kế toán hành chính sự nghiệp (KTHC) và Kế toán xã phường (KTXP)

+ Hỗ trợ tìm kiếm số liệu dự toán phân bổ và số liệu sử dụng dự toán của đơn vị.

Phần mềm chạy trên nền Web, hỗ trợ đa trình duyệt, đa nền tảng, không phụ thuộc vào khoảng cách vị trí, và có thể làm việc bất cứ nơi nào và khi nào có kết nối Internet

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Phần mềm ứng dụng công nghệ HTML5 (điện toán đám mây). Yêu cầu cấu hình tối thiểu của máy: Pentium tốc độ 1 GHz, 512 MB RAM, đĩa trống: x86 - 8G; x64 - 16G

- Có thể truy xuất dữ liệu hay báo cáo tại bất cứ đâu khi có kết nối Internet.

- Phần mềm đáp ứng theo đa nền tảng, khách có thể truy cập bằng những thiết bị như máy tính xách tay, máy tính bàn hoặc máy tính bảng.

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG PHẦN MỀM

- Sử dụng dễ dàng, chuyển giao nhanh. Cập nhập thông tin đơn giản và nhanh; truy tìm thông tin dễ dàng, chính xác và đầy đủ. Không đòi hỏi người dùng có trình độ tin học cao

- Sử dụng tiện lợi cho các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan đoàn thể và các doanh nghiệp theo mô hình đơn vị chủ quản và các đơn vị cơ sở. Sử dụng trong môi trường nhiều người dùng.

- Người sử dụng có thể làm việc với phần mềm tại cơ quan, đi công tác hay bất cứ đâu có Internet.

- Trang bị linh hoạt phiên bản trên điện toán đám mây theo nhu cầu của khách hàng: khách hàng tự tổ chức đám mây riêng, sử dụng đám mây của DTSoft hay thuê phần mềm trên đám mây của DTSoft.

- DTSoft cung cấp dịch vụ hỗ trợ qua điện thoại, internet, tận nơi đảm bảo hiệu quả. Dịch vụ bao gồm kiểm tra dữ liệu đảm bảo kết xuất ra kết quả, khắc phục sự cố đảm bảo phần mềm vận hành liên tục, dịch vụ nâng cấp phần mềm miễn phí trong thời gian bảo trì. Tuỳ theo nhu cầu quản lý của đơn vị, DTSoft có đội ngũ thiết kế và phát triển các bổ sung riêng. 

 

VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0292 394 1789 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN & BÁO GIÁ TRỌN GÓI