KẾ TOÁN CHỦ ĐẦU TƯ (KTCD)
Kế toán chủ đầu tư (KTCD)
Kế Toán Nhà Nước

Kế toán chủ đầu tư (KTCD)

Đánh giá: 700 2
Giá: 15.000.000đ
Đăng ký dùng thử
Hotline:029.2394.1789
Hỗ trợ các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến thứ 7 - Từ 8h00 đến 16h00
 
Thông tin       Hướng dẫn
 

1. GIỚI THIỆU PHẦN MỀM

Phần mềm kế toán chủ đầu tư KTCDnet 20.1 do công ty DTSoft phát triển giúp cho người làm kế toán hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động quản lý dự án đầu tư, và các hoạt động khác mà đơn vị được cơ quan cấp trên giao thực hiện theo quy định. Giúp cho việc quản lý chứng từ kế toán, theo dõi chứng từ sổ sách, báo cáo với cơ quan cấp trên một cách nhanh chóng và chính xác nhất. 


Phần mềm kế toán KTCDnet 20.1 đáp ứng được các Chế độ kế toán áp dụng cho Ban QLDA sử dụng vốn đầu tư công.
- Luật kế toán ngày 20/11/2015
- Luật đầu tư công ngày 13/06/2019
- Thông tư số 79/2019/TT-BTC ban hành ngày 14/11/2019 của Bộ Tài chính.
- Thông tư 99/2018/TT-BTC Ngày 01/11/2018, Thông tư 133/2018/TT-BTC Ngày 28/12/2018.
- Thông tư 10/2020/TT-BTC Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước
- Nghị định số 25/2017/NĐ-CP Ngày 14/03/2017 của Chính phủ về báo cáo tài chính nhà nước
- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP Ngày 05/04/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 về QLDA đầu tư xây dựng.
- Nghị định 11/2020/NĐ-CP Ngày 20/01/2020 Quy định về thủ tục hành chính thuộc kho bạc nhà nước
Màn hình chính của phần mềm KTCDnet 20.1

 

II. CÁC CHỨNG NĂNG CHÍNH CỦA PHẦN MÊM KTCDnet 20.1

Các chức năng chính của Phần mềm KTCDnet 20.1 bao gồm:


1. Thực hiện đầy đủ kế toán cơ bản theo hình thức chứng từ ghi sổ, nhật ký sổ cái, nhật ký chung (nhập và in chứng từ kế toán, tự động kết xuất Sổ cái, Bảng cân đối).
2. Tự động thực hiện các loại kế toán chi tiết (tiền mặt, tiền gửi, tài sản cố định, vật liệu dụng cụ, khoản phải thu, khoản phải trả, tạm ứng, … theo từng chức năng sau:
- Kiểm tra chứng từ và kế toán chi tiết theo một hay nhiều các tiêu thức quản lý cùng một lúc tuỳ theo các tiêu chuẩn người sử dụng đưa ra.
- Xem và kết xuất các sổ kế toán chi tiết.
3. Tự động kết xuất Báo cáo Tài chính, Báo cáo Quyết toán, Báo cáo kho bạc như Báo cáo tình hình tài chính, Kết quả hoạt động, Thuyết minh báo cáo tài chính. Báo cáo Quyết toán kinh phí hoạt động, Báo cáo chi tiết KP Chương trình dự án, ….
4. Tự động kết xuất báo cáo tổng hợp theo TT137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 về Qui định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm
5. Tự động kế xuất các file Báo cáo tài chính theo Thông tư 133/2018/TT-BTC và theo Công văn số 2728.

III. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Đặc tính kỹ thuật:
- Chạy trên trên các máy đơn lẻ, trên mạng cục bộ. Yêu cầu hệ điều hành tối thiểu là Window XP. Phần mềm sử dụng bộ mã tiếng việt phông chữ Unicode theo tiêu chuẩn TCVN6909:2001
- Phần mềm được phát triển trên nền tảng công nghệ net framework, cơ sở dữ liệu Microsoft Access nhỏ gọn, bảo mật cao, đem lại hiệu quả cho người sử dụng.
- Phần mềm KTCDnet 20.1 được xây dựng theo qui trình ISO 9001


Hiệu quả nổi bật khi sử dụng phần mềm:
- Giảm thời gian trong công tác nhập liệu của kế toán với các tiện ích nhập liệu, tổng hợp số liệu lên các báo cáo một cách nhanh chóng và chính xác.
- Phần mềm có chức năng phân tích, tìm kiếm các chứng từ lỗi qua đó Kế toán càng nắm vững được nghiệp vụ kế toán của mình.
- Cung cấp số liệu nhanh chóng và chính xác cho người quản lý tại bất kỳ thời điểm nào khi được yêu cầu.
- Khách hàng được cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và nâng cấp miễn phí trong thời gian bảo trì để đảm bảo sử dụng phần mềm đạt hiệu quả cao nhất.