PHẦN MỀM KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP (KTHC)
Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp (KTHC)
Kế Toán Nhà Nước

Phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp (KTHC)

Đánh giá: 4028 5
Giá: 15.000.000đ
Đăng ký dùng thử
Hotline:029.2394.1789
Hỗ trợ các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến thứ 7 - Từ 8h00 đến 16h00
 
Thông tin       Hướng dẫn
 

Phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp DTSoft, kí hiệu KTHC là phần mềm được phát triển để hỗ trợ quản lý và xử lý các hoạt động kế toán và hành chính trong các cơ quan, tổ chức có liên quan đến lĩnh vực hành chính sự nghiệp. 
Phần mềm cho phép thực hiện kế toán cơ bản theo hình thức chứng từ ghi sổ, nhật ký sổ cái, và nhật ký chung. Người dùng có thể dễ dàng nhập và in chứng từ kế toán, cùng với khả năng tự động kết xuất sổ cái và Bảng cân đối.

Phần mềm cho phép thực hiện kế toán cơ bản theo hình thức chứng từ ghi sổ, nhật ký sổ cái, và nhật ký chung. Người dùng có thể dễ dàng nhập và in chứng từ kế toán, cùng với khả năng tự động kết xuất sổ cái và Bảng cân đối.

 

CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG PHẦN MỀM

Phần mềm kế toán KTHC 20.2 dùng để quản lý kế toán cho các đơn vị hành chính sự nghiệp đáp ứng được các Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo:

- Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài Chính

- Biểu mẫu kho bạc theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP

- Thông tư số 324/2016/TT-BTC Quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước

- Thông tư số 162/TT-BTC ngày 06/11/2014

- Thông tư  số: 45/2018/TTBTC Quy định chế độ quản lý TSCĐ

- Thông tư 61/2014/TT-BTC ngày 12/05/2014

- Quyết định 4377/QĐ-KBNN ngày 15/9/2017 của Tổng giám đốc KBNN. 

Phần mềm KTHC DTSoft giúp tra cứu các chứng từ và chi tiết kế toán theo một hay nhiều các tiêu thức quản lý cùng một lúc tuỳ theo các tiêu chuẩn người sử dụng đưa ra 

CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA PHẦN MỀM

Các chức năng chính của Phần mềm KTHC bao gồm: 

1. Thực hiện đầy đủ kế toán cơ bản  theo hình thức chứng từ ghi sổ, nhật ký sổ cái, nhật ký chung (nhập và in chứng từ kế toán, tự động kết xuất Sổ cái, Bảng cân đối). 

2. Tự động thực hiện các loại kế toán chi tiết (tiền mặt, tiền gửi, tài sản cố định, vật liệu dụng cụ, khoản phải thu, khoản phải trả, tạm ứng, Kế toán kho, Kế toán tài sản, Đầu tư Tài chính, Dự toán hoạt động, Tạm thu, Cam kết chi, Thu hoạt động, Chi phí hoạt động, Viện trợ và vay nợ nước ngoài, Thu phí được khấu trừ để lại, Doanh thu tài chính, Doanh thu SXKD-DV,  các Chi phí theo thu, Thuế GTGT, ...) theo từng chức năng sau: 

- Kiểm tra chứng từ và kế toán chi tiết. 

- Tra cứu các chứng từ và chi tiết kế toán theo một hay nhiều các tiêu thức quản lý cùng một lúc tuỳ theo các tiêu chuẩn người sử dụng đưa ra . 

- Xem và kết xuất các sổ kế toán chi tiết.

- Kết xuất các báo cáo kế toán chi tiết.  

3. Tự động kết xuất các Báo cáo Tài chính như Báo cáo tình hình tài chính, Báo cáo kết quả hoạt động, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp), Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP gián tiếp), Thuyết minh báo cáo tài chính và Báo cáo Tài chính đơn giản. 

4. Tự động kết xuất các Báo cáo Quyết toán như Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động, Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ để lại, Báo cáo chi tiết kinh phí chương trình dự án, Báo cáo thực hiện xử lý kiến nghị của

Kiểm toán, Thanh tra Tài chính, Thuyết minh báo cáo quyết toán. 

5. Tự động kết xuất các Báo cáo kho bạc như Bảng kê chứng từ thanh toán, Giấy đề nghị thanh toán Tạm ứng, Bảng xác nhận số dư Tài khoản tiền gửi, Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách, Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách. 

Phần mềm KTHC có khả năng khôi phục dữ liệu nhanh chóng trong trường hợp người dùng vô tình xoá mất dữ liệu trên hệ thống

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Phần mềm KTHC Sử dụng dễ dàng, chuyển giao nhanh. Cập nhập dữ liệu đơn giản, truy tìm thông tin chính xác và đầy đủ. Không đòi hỏi NSD có trình độ tin học cao. Giao diện bằng tiếng Việt. 

- Tiết kiệm thời gian, khối lượng công việc đơn vị và cho người sử dụng. 

- Khả năng bảo mật cho dữ liệu kế toán hành chính sự nghiệp. 

 

DTSoft cung cấp dịch vụ hỗ trợ qua điện thoại, Internet, tận nơi đảm bảo hiệu quả, bao gồm cả dịch vụ nâng cấp miễn phí trong thời gian bảo trì

VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG PHẦN MỀM

- An toàn và khả năng khôi phục dữ liệu nhanh chóng. 

- Cập nhật nhanh chóng các quyết định, thông tư của bộ, ngành liên quan. 

- Cung cấp dịch vụ hỗ trợ qua điện thoại, Internet, tận nơi đảm bảo hiệu quả, bao gồm cả dịch vụ nâng cấp miễn phí trong thời gian bảo trì. 

- Tùy theo nhu cầu quản lý của đơn vị, DTSoft có đội ngũ thiết kế và phát triển bổ sung riêng theo yêu cầu. 

 

VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0292 394 1789 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN & BÁO GIÁ TRỌN GÓI