Kế Toán Ngân Sách Và Tài Chính Xã
Phần mềm Kế Toán Ngân Sách Và Tài Chính Xã (KTXP)
Kế Toán Nhà Nước

Phần mềm Kế Toán Ngân Sách Và Tài Chính Xã (KTXP)

Đánh giá: 2159 1
Giá: 15.000.000đ
Đăng ký dùng thử
Hotline:029.2394.1789
Hỗ trợ các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến thứ 7 - Từ 8h00 đến 16h00
 
Thông tin       Hướng dẫn
 

Tổng quan phần mềm Kế toán ngân sách và tài chính Xã – KTXPnet 20.1

Phần mềm KTXPnet 20.1 Quản lý, Tra cứu, Tổng hợp kế toán ngân sách và tài chính xã. Giúp cho người quản lý kế toán theo dõi chứng từ sổ sách, báo cáo với cơ quan cấp trên một cách nhanh nhất.

Kế toán ngân sách và tài chính Xã – KTXPnet 20.1

CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Thông tư số 70/2019/TT-BTC ban hành ngày 03/10/2019 của Bộ Tài chính.

Thông tư số 344/2016/TT-BTC ban hành ngày 30/12/2016 Quy định về quản lý ngân sách.

Thông tư số 324/2016/TT-BTC Quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước.

Thông tư số 162/TT-BTC ngày 06/11/2014, Thông tư số 45/2018/TT-BTC Quy định chế độ quản lý TSCĐ.

Thông tư 61/2014/TT-BTC ngày 12/05/2014, Quyết định 4377/QĐ-KBNN ngày 15/9/2017 của Tổng giám đốc KBNN.

Thông tư 343/2016/TT-BTC hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách.

Thông tư 99/2018/TT-BTC Ngày 01/11/2018, Thông tư 133/2018/TT-BTC Ngày 28/12/2018.

Các chức năng chính của Kế toán ngân sách và tài chính Xã – KTXPnet 20.1

CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA PHẦN MỀM

- Thực hiện đầy đủ kế toán cơ bản  theo hình thức chứng từ ghi sổ, nhật ký sổ cái, nhật ký chung (nhập và in chứng từ kế toán, tự động kết xuất Sổ cái, Bảng cân đối).

- Tự động thực hiện các loại kế toán chi tiết (tiền mặt, tiền gửi, tài sản cố định, vật liệu dụng cụ, khoản phải thu, khoản phải trả, tạm ứng, … theo từng chức năng sau:

+ Kiểm tra chứng từ và kế toán chi tiết theo một hay nhiều các tiêu thức quản lý cùng một lúc tuỳ theo các tiêu chuẩn người sử dụng đưa ra.

+ Xem và kết xuất các sổ kế toán chi tiết.

- Tự động kết xuất Báo cáo Tài chính, Báo cáo Quyết toán, Báo cáo kho bạc như Báo cáo tình hình tài chính, Kết quả hoạt động, Thuyết minh báo cáo tài chính. Tổng hợp quyết toán thu, Tổng hợp quyết toán chi. Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách, ….

- Tự động kết xuất báo cáo tổng hợp theo TT137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 về Qui định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm

- Tự động kế xuất các file Báo cáo tài chính theo Thông tư 133/2018/TT-BTC và theo Công văn số 2728. 

Tiện ích kèm theo:

  1. Kiểm tra chứng từ và kế toán chi tiết

  2. Tra cứu các chứng từ và kế toán chi tiết

  3. Tiện ích nhập liệu: Tạo bảo hiểm, tạo lương, tạo kinh phí công đoàn…

  4. Ghi thu, ghi chi

  5. Kết chuyển, kết dư

Mẫu chứng từ

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Đặc tính kỹ thuật, khả năng sử dụng của phần mềm Kế Toán Ngân Sách Và Tài Chính Xã

- Chạy trên trên các máy đơn lẻ, trên mạng cục bộ. Yêu cầu hệ điều hành tối thiểu là Window XP. Phần mềm sử dụng bộ mã tiếng việt phông chữ Unicode theo tiêu chuẩn TCVN6909:2001

- Phần mềm được phát triển trên nền tảng công nghệ net framework, cơ sở dữ liệu Microsoft Access nhỏ gọn, bảo mật cao, đem lại hiệu quả cho người sử dụng.

- Phần mềm Kế toán ngân sách và tài chính xã KTXPnet 20.1 được xây dựng theo qui trình ISO 9001.

Đặc tính kỹ thuật của phần mềm Kế Toán Ngân Sách Và Tài Chính Xã

LỢI ÍCH TỪ VIỆC SỬ DỤNG PHẦN MỀM

Phần mềm giúp giảm thời gian trong công tác nhập liệu cung cấp số liệu nhanh chóng và chính xác cho việc ra quyết định

- Kế toán ngân sách và tài chính Xã – KTXPnet 20.1 giúp giảm thời gian trong công tác nhập liệu của kế toán với các tiện ích nhập liệu, tổng hợp số liệu lên các báo cáo một cách nhanh chóng và chính xác.

- Phần mềm có chức năng phân tích, tìm kiếm các chứng từ lỗi qua đó Kế toán càng nắm vững được nghiệp vụ kế toán của mình.

- Cung cấp số liệu nhanh chóng và chính xác cho người quản lý tại bất kỳ thời điểm nào khi được yêu cầu.

- Khách hàng được cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và nâng cấp miễn phí trong thời gian bảo trì để đảm bảo sử dụng phần mềm đạt hiệu quả cao nhất.

 

VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0292 394 1789 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN & BÁO GIÁ