Hệ thống thông tin tài chính dự án đầu tư (HTDA)
Hệ thống thông tin tài chính dự án đầu tư (HTDA)
Hệ Thống Thông Tin

Hệ thống thông tin tài chính dự án đầu tư (HTDA)

Đánh giá: 611 0
Giá: 15.000.000đ
Đăng ký dùng thử
Hotline:029.2394.1789
Hỗ trợ các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến thứ 7 - Từ 8h00 đến 16h00
 
Thông tin       Hướng dẫn
 

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM HỆ THỐNG THÔNG TIN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Hệ thống thông tin Tài chính dự án đầu tư (kí hiệu HTDA) là hệ thống thực hiện quản lý và theo dõi quá trình giải ngân, thanh quyết toán và số nợ đọng của từng dự án, dựa vào đó đơn vị Quản lý tài chính có thể biết được dự án có được cấp dự toán vào năm sau hay không.

CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG PHẦN MỀM

 

Hệ thống HTDA áp dụng các thông tư, quyết định:

 • Luật 39/2020/QH14, ngày 13/6/2019: Luật đầu tư công.
 • Nghị định 11/2020/NĐ-CP, ngày 20/01/2020: Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc nhà nước. 
 • Thông tư số 10/2020/TT-BTC, ngày 20/02/2020: Quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước. Thông tư có hiệu lực từ ngày 10/4/2020. Thay thế cho Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước và Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.
 • Thông tư 79/2019-BTC, ngày 14/11/2019: Hướng dẫn chế độ kế toán cho ban Quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công.
 • Thông tư 64/2018-BTC, ngày 30/7/2018: Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 09/2016/tt-btc ngày 18 tháng 01 năm 2016 của bộ tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.
 • Thông tư 52/2018/TT-BTC, ngày 24/5/2018: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính.
 • Thông tư 85/2017-BTC, ngày 15/8/2017: Quy định việc quvết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nưóc theo niên độ ngấn sách hằng năm.
 • Thông tư 82/2017-BTC, ngày15/8/2017: Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công.
 • Nghị định 31/2017/NĐ-CP, ngày 23/3/2017: Ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm.
 • Thông tư 09/2016-BTC, ngày 18/01/2016: quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.
 • Thông tư 77/2017/TT-BTC, ngày 28/7/2017: Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước.
 • Thông tư 324/2016/TT-BTC, ngày 21/12/2016: Quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước.

Hệ thống thông tin tài chính dự án đầu tư (HTDA)

CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA HỆ THỐNG

 • Quản lý, theo dõi dự án (Dự án quan trọng quốc gia, Dự án nhóm A, Dự án nhóm B, Dự án nhóm C, …)
 • Quản lý, theo dõi quá trình giải ngân, quá trình quyết toán của từng dự án vốn đầu tư công.
 • Theo dõi tình hình công nợ (nợ đọng) của từng dự án qua từng năm.
 • Theo dõi nguồn vốn XDCB cho từng dự án.
 • Phân bổ chi tiết nguồn cho từng dự án theo hàng năm.
 • Hỗ trợ biểu đồ thống kê dự án (theo số tiền và theo phần trăm).
 • Hỗ trợ kết xuất mẫu biểu theo thông tư, quy định của Nhà nước và theo mẫu đặc thù của địa phương.
 • Hỗ trợ kết xuất ra theo định dạng excel cho người dùng tùy biến thay đổi theo mục đích báo cáo.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 • Hệ thống HTDA ứng dụng công nghệ HTML5 (điện toán đám mây). Yêu cầu cấu hình tối thiểu của máy: CPU: Intel G 2.5GHz, RAM: 2Gb, HDD 40Gb
 • Có thể truy xuất dữ liệu hay báo cáo tại bất cứ đâu khi có kết nối Internet.
 • Hệ thống đáp ứng theo đa nền tảng Windown, OS, IOS, Android khách hàng có thể truy cập bằng bất cứ thiết bị nào (điện thoại thông minh, máy tính bảng, Laptop, ….)

VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG

 • Sử dụng dễ dàng, chuyển giao nhanh. Cập nhập thông tin đơn giản, tra cứu thông tin dễ dàng, chính xác và đầy đủ. Không đòi hỏi người dùng có trình độ tin học cao.
 • Sử dụng tiện lợi cho các cơ quan quản lý tài chính. Sử dụng trong môi trường nhiều người dùng. Người sử dụng có thể làm việc với phần mềm tại cơ quan, đi công tác hay bất cứ đâu có Internet.
 • Trang bị linh hoạt phiên bản trên điện toán đám mây theo nhu cầu của khách hàng: khách hàng tự tổ chức đám mây riêng, sử dụng đám mây của DTSoft hay thuê phần mềm trên đám mây của DTSoft.
 • Cung cấp dịch vụ hỗ trợ qua điện thoại, internet, tận nơi đảm bảo hiệu quả. Bao gồm cả dịch vụ nâng cấp miễn phí trong thời gian bảo trì. Tuỳ theo nhu cầu quản lý của đơn vị, DTSoft có đội ngũ thiết kế và phát triển các bổ sung riêng.