QUẢN LÝ CÔNG CHỨNG CHỨNG THỰC (QLCC)
Quản lý công chứng chứng thực (QLCC)
Hành Chính Công

Quản lý công chứng chứng thực (QLCC)

Đánh giá: 8650 0
Hotline:029.2394.1789
Hỗ trợ các ngày trong tuần từ Thứ 2 đến thứ 7 - Từ 8h00 đến 16h00
 
Thông tin       Hướng dẫn
 

Phần mềm quản lý công chứng và chứng thực DTSoft (QLCC) là giải pháp dành riêng cho các cơ quan công chứng và chứng thực, như các văn phòng công chứng, luật sư, hay các tổ chức liên quan. Phần mềm cung cấp các chức năng để quản lý, lưu trữ, và thực hiện các thủ tục công chứng và chứng thực nhanh chóng - chính xác - hiệu quả. 

Phần mềm quản lý công chứng và chứng thực DTSoft (QLCC) là giải pháp dành riêng cho các cơ quan công chứng và chứng thực, như các văn phòng công chứng, luật sư...

CƠ SỞ PHÁP LÝ XÂY DỰNG PHẦN MỀM

- Căn cứ luật tổ chức chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992.

- Căn cứ bộ luật dân sự ngày 28 tháng 10 năm 1995.

- Căn cứ luật tổ chức chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001.

- Căn cứ luật công chứng số: 53/2014/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2014.

- Nghị định số: 75/2000/NĐ-CP Nghị định của chính phủ về công chứng và chứng thực.

- Nghị định số: 29/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật công chứng.

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

- Thông tư số 20/2015/TT-BTP của bộ tư pháp ngày 29 tháng 12 năm 2015 của bộ tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ văn bản, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

- Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của bộ trưởng bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.

- Thông tư số 111/2017/TT-BTC của bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của bộ trưởng bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.

 - Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

- Thông tư số 01/2021/TT-BTP ngày 03/2/2021 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật công chứng.

Phần mềm QLCC đáp ứng được các Thông tư & quy định của nhà nước về Công chứng, chứng thực

CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA PHẦN MỀM

A. Chức năng Quản lý chứng thực.

1. Đối với Phòng Tư pháp

- Quản lý việc chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận;

- Quản lý chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản;

- Quản lý chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài;

- Quản lý chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản;

- Quản lý chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản.

2. Đối với Ủy ban nhân dân cấp xã 

- Quản lý chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận;

- Quản lý chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản, trừ việc chứng thực chữ ký người dịch;

- Quản lý chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản;

- Quản lý chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai;

- Quản lý chứng thực hợp đồng, giao dịch về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở;

- Quản lý chứng thực di chúc;

- Quản lý chứng thực văn bản từ chối nhận di sản;

- Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản

B. Chức năng Quản lý công chứng 

- Lập và quản lý hồ sơ công chứng, tạo và quản lý hợp đồng giao dịch mua bán, chuyển nhượng. Ghi lời chứng, cấp số vào sổ và lưu trữ.

- Quản lý thông tin chi tiết tài sản giao dịch như bất động sản, ô tô, giấy tờ có giá trị.

- Giải quyết hồ sơ, xác minh thông tin, hiện trạng hồ sơ, ngăn chặn tài sản vi phạm hoặc không hợp lệ như giao dịch trùng lặp, thế chấp, tranh chấp, cấm giao dịch.

- Quản lý hồ sơ công chứng chữ ký trong các giấy tờ, văn bản;

- Quản lý hồ sơ công chứng chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài;

- Quản lý hồ sơ công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản;

- Quản lý hồ sơ công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản.

- Quản lý hồ sơ công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai;

- Quản lý hồ sơ công chứng hợp đồng, giao dịch về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở;

- Quản lý hồ sơ công chứng văn bản, di chúc;

- Quản lý hồ sơ công chứng văn bản từ chối nhận di sản;

- Hồ sơ công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản.

- Khả năng tìm kiếm các thông tin nhanh chóng và chính xác về hồ sơ công chứng và chứng thực, xử lý kịp thời các thông tin trùng lặp, vi phạm, tranh chấp,…, liên kết dữ liệu từ các đơn vị có liên quan.

- Tra cứu thông tin đương sự, thông tin tài sản đã nhập cũng như thông tin văn bản hồ sơ công chứng.

C. Các chức năng khác 

- Tự động tính phí, lệ phí dựa trên sự quy định về giá, số bản, số lượng các văn bản yêu cầu chứng thực.

- Phòng Tư pháp có thể xem, tra cứu được các hồ sơ công chứng chứng thực, cũng như phí, lệ phí  của cấp xã do cơ quan mình quản lý.

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

- Ứng dụng được phát triển trên nền tảng điện toán đám mây sử dụng công nghệ mới nhất của Microsoft ASP.Net (C#,HTML) và hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2012 trở lên.

- Font chữ Unicode và chạy được đa số các trình duyệt hiện nay (Chrome, Cốc Cốc, FireFox..)

- Triển khai từng bước theo từng giai đoạn khác nhau, từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp.

Nâng cao hiệu quả công việc, tiết kiệm thời gian với phần mềm Công chứng, chứng thực do DTSoft phát triển

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Sử dụng dễ dàng, chuyển giao nhanh, cập nhập dữ liệu đơn giản, truy tìm thông tin dễ dàng, chính xác và đầy đủ, không đòi hỏi NSD có trình độ tin học cao, giao diện bằng tiếng việt.

- Tiết kiệm thời gian, khối lượng công việc đơn vị và cho người sử dụng.

- Khả năng bảo mật cho dữ liệu hồ sơ công chứng.

- An toàn và khả năng khôi phục dữ liệu nhanh chóng.

- Cập nhật nhanh chóng các quyết định, thông tư của bộ, ngành liên quan.

- Hiệu quả quản lý cao, chính xác, nhanh chóng.

- Tìm kiếm trên nhiều tiêu chí: Cho phép tìm hồ sơ giao dịch theo số hồ sơ, số công chứng, tìm phương tiện theo số đăng ký, số khung, thông tin tìm kiếm khác, tìm tài sản bất động sản theo số chứng nhận, số tờ bản đồ, tiêu chí khác, kết quả tìm được như mong muốn.

Cập nhật thông tin nhanh chóng & chính xác

LỢI ÍCH KHI SỬ DỤNG PHẦN MỀM

- Dữ liệu quản lý tập trung do đó có thể tra cứu thông tin lịch sử giao dịch tài sản một cách chính xác tại mọi thời điểm như: Tài sản hiện tại ai đang sở hữu, có thế chấp hay không thế chấp, đã giải chấp hay chưa giải chấp, các thông tin khác.

- Ngăn chặn các loại hồ sơ nằm trong số liệu ngăn chặn, giúp giảm rủi công chứng, chứng thực, phân quyền theo chức năng người dùng.

- Chức năng báo cáo thống kê: Số liệu được phản ánh chi tiết, chặt chẽ các nghiệp vụ công chứng, chứng thực, soạn thảo hồ sơ nhanh chóng, chỉnh sửa hợp đồng linh hoạt, lưu trữ hồ sơ tài liệu.

- Cung cấp dịch vụ hỗ trợ qua điện thoại, Internet, tận nơi đảm bảo hiệu quả, bao gồm cả dịch vụ nâng cấp miễn phí trong thời gian bảo trì.

- Tùy theo nhu cầu quản lý của đơn vị, DTSoft có đội ngũ thiết kế và phát triển bổ sung riêng theo yêu cầu.

Báo giá chuyển giao phần mềm quản lý công chứng, chứng thực

  • Báo giá theo từng đơn vị tham gia:
STT TÊN SẢN PHẨM/ THÔNG SỐ ĐVT SL ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
1  Chuyển giao Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực cho đơn vị chủ quản (đơn vị Sở Tư pháp) Phần mềm 1 50.000.000 50.000.000
2 Chuyển giao Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực cho các đơn vị Phòng công chứng và Văn phòng công chứng Phần mềm 1 30.000.000 30.000.000
3 Chuyển giao Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực cho các đơn vị Phòng Tư pháp cấp thành phố, huyện, thị xã Phần mềm 1 30.000.000 30.000.000
4 Chuyển giao Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực cho các đơn vị cơ sở (đơn vị cấp xã, phường, thị trấn) Phần mềm 1 16.000.000 16.000.000
  • Báo giá trọn gói:
    • Kinh phí chuyển giao hệ thống phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực cho các đơn vị (Tùy theo quy mô tham gia): 01 Sở Tư pháp; 09 Phòng Tư pháp; 06 Phòng công chứng và Văn phòng công chứng, 09 Văn phòng/ Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, 09 Cục/ Chi cục thi hành án dân sự, khoảng 100 xã, phường, thị trấn: 2.388.000.000 đồng/hệ thống

(Phần mềm là đối tượng không chịu thuế Giá trị gia tăng, có đủ điều kiện thương mại)

 

VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0292 394 1789 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN & BÁO GIÁ CHI TIẾT