Hệ Thống Báo Cáo Nhiệm Vụ Trọng Tâm, Chỉ Tiêu Kinh Tế - Xã Hội & Kế Hoạch Chuyên Đề (HTKC)

Hệ Thống Báo Cáo Nhiệm Vụ Trọng Tâm, Chỉ Tiêu Kinh Tế - Xã Hội & Kế Hoạch Chu ...

Hệ Thống Báo Cáo Nhiệm Vụ Trọng Tâm, Chỉ Tiêu Kinh Tế - Xã Hội & Kế Hoạch Chuyên Đề (HTKC)
Phần mềm Quản Lý Cơ Sở Dữ Liệu Về Giá

Phần mềm Quản Lý Cơ Sở Dữ Liệu Về Giá

Phần mềm CSDLGIA đạt hiệu quả cao trong công tác Quản lý, Tra cứu, Tổng hợp các thông tin về hàng ...
Hệ thống thông tin tài chính hành chính sự nghiệp (HTHS)

Hệ thống thông tin tài chính hành chính sự nghiệp (HTHS)

Phần mềm Hệ thống thông tin Hành chính sự nghiệp (HTHS) được xây dựng nhằm hỗ trợ các đơn vị hành ...
Hệ thống thông tin tài chính dự án đầu tư (HTDA)

Hệ thống thông tin tài chính dự án đầu tư (HTDA)

Hệ thống thông tin Tài chính dự án đầu tư (kí hiệu HTDA) là hệ thống thực hiện quản lý và theo dõ ...
Hệ Thống Thông Tin Tài Chính - Chính Sách An Sinh Xã Hội (HTLD)

Hệ Thống Thông Tin Tài Chính - Chính Sách An Sinh Xã Hội (HTLD)

Hệ Thống Thông Tin Tài Chính - Chính Sách An Sinh Xã Hội (HTLD) là một hệ thống giúp cho ...
Hệ thống thông tin tài chính thu chi ngân sách xã (HTXP)

Hệ thống thông tin tài chính thu chi ngân sách xã (HTXP)

Hệ thống thông tin Tài chính Thu – Chi ngân sách Xã (kí hiệu HTXP) là hệ thống hỗ trợ người dùng q ...
Hệ thống thông tin Cán bộ Công chức Viên chức - Tiền lương (HTCV)

Hệ thống thông tin Cán bộ Công chức Viên chức - Tiền lương (HTCV)

Phần mềm Hệ thống thông tin Cán bộ công chức viên chức & Cải cách tiền lương (HTCV) lưu trữ, ...