Phần mềm Kế toán chủ đầu tư áp dụng theo Thông tư 79/2019/TT-BTC

 

 

Phần mềm Kế toán chủ đầu tư KTCD DTSoft dành cho các cơ quan ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công. Phần mềm với đầy đủ các tính năng kế toán cơ bản và chi tiết, hỗ trợ kế toán viên hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động quản lý dự án đầu tư, được đơn vị cấp trên giao việc. 

Phần mềm Kế toán chủ đầu tư KTCD DTSoft giúp việc quản lý chứng từ kế toán, theo dõi chứng từ sổ sách và báo cáo cho cơ quan cấp trên một cách nhanh chóng và chính xác.

Các cơ sở pháp lý được áp dụng để phát triển Phần mềm Kế toán chủ đầu tư KTCD DTSoft 

Phần mềm kế toán KTCD DTSoft đáp ứng được các Chế độ kế toán áp dụng cho Ban QLDA sử dụng vốn đầu tư công như: 

- Thông tư số 79/2019/TT-BTC ngày 14/11/2019 của Bộ Tài chính. Hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công. 

- Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 7/5/2018 

- Thông tư số 93/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 

- Thông tư số 39/2021/TT-BTC ngày 01/06/2021 - Thông tư số 96//2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021. 

Các chức năng chính của Phần mềm KTCD DTSoft

1. Đối với lãnh đạo

  • Phần mềm giúp dễ dàng kiểm tra các dữ liệu, các nghiệp vụ phát sinh, tổng hợp dữ liệu nhanh chóng

  • Tổng hợp báo cáo từ đơn vị cấp dưới lên cấp trên dễ dàng, nhanh chóng, kịp thời phục vụ việc kiểm tra thông tin và ra quyết định

2. Đối với đơn vị cấp dưới

  • Đầy đủ các chức năng đáp ứng nghiệp vụ thu chi, tiền gửi ngân hàng, các chứng từ kho bạc

  • Chức năng hỗ trợ in mẫu ủy nhiệm chi, mẫu rút dự toán, mẫu thanh toán…

  • Phần mềm cung cấp các tính năng lập báo cáo nhanh và báo cáo đầy đủ theo quy định của Bộ tài chính

  • Cung cấp các tính năng chi tiết phục vụ nghiệp vụ quản lý dự án như: quản lý nhóm dự án, ngày khởi công - ngày kết thúc, tổng dự toán, chi phí đầu tư, quản lý các giai đoạn thực hiện theo từng năm, quản lý nguồn vốn, lập dự toán theo từng hạng mục công trình…

  • Quản lý chi phí theo từng dự án, theo nguồn vốn, theo tính chất phí, theo các nhóm khoản mục chi phí đầu tư, xây lắp thiết bị, tạm ứng vốn

  • Theo các nhóm khoản mục chi phí đầu tư, xây lắp thiết bị khác

  • Và nhiều tính năng khác

Lập báo cáo nhanh chóng và chính xác

Với mục tiêu phục vụ công tác quản lý dự án được chính xác và minh mạch, chức năng lập báo cáo trên phần mềm Kế toán chủ đầu tư KTCD DTSoft giúp người dùng dễ dàng lập các báo cáo gửi cấp trên. 

Bên cạnh đó, phần mềm Kế toán chủ đầu tư KTCD DTSoft giúp người dùng còn các ưu điểm sau:

- Giảm thời gian trong công tác nhập liệu của kế toán với các tiện ích nhập liệu, tổng hợp số liệu lên các báo cáo một cách nhanh chóng và chính xác.

- Phần mềm có chức năng phân tích, tìm kiếm các chứng từ lỗi qua đó Kế toán càng nắm vững được nghiệp vụ kế toán của mình.

- Cung cấp số liệu nhanh chóng và chính xác cho người quản lý tại bất kỳ thời điểm nào khi được yêu cầu.

- Khách hàng được cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và nâng cấp miễn phí trong thời gian bảo trì để đảm bảo sử dụng phần mềm đạt hiệu quả cao nhất.

VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0292 394 1789 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN & BÁO GIÁ TRỌN GÓI

 

 

 

Các bài khác:

 
 
Bài viết nổi bật