[INFOGRAPHIC] Chặng đường phát triển 27 năm DTSoft

27 năm là một hành trình không dài nhưng cũng không phải là quá ngắn đối với một doanh nghiệp. Đối với DTSoft, chặng đường 27 năm phấn đấu để phát triển và đạt được một số thành công nhất định như ngày hôm nay,

chính là sự điều hành và hướng đi đúng đắn từ Ban Lãnh Đạo TCT cùng sự cố gắng đổi mới từ tập thể CBNV DTSoft trong nhiều năm qua. 

Dưới đây là Infographic, chặng đường 27 năm thành lập, hoạt động, nỗ lực và cải tiến không ngừng nghỉ của DTSoft đến ngày hôm nay

XEM ĐỊNH DẠNG PDF tại đây: https://dtsoft.vn/upload/upload/files/ky%20niem%2027%20nam%20thanh%20lap%20DTSoft.pdf

 

Các bài khác:

 
 
Bài viết nổi bật