4 năm các cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp hơn 1 triệu lượt người đến khiếu nại, tố cáo.

Theo đó, về tiếp dân: Các cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp 1.571.505 lượt người đến khiếu nại, tố cáo với 830.855 vụ việc. Trong đó có 13.876 đoàn đông người với 161.123 người, 8.824 vụ việc.
Về xử lý đơn thư: Các cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp nhận, xử lý 672.990 đơn khiếu nại, tố cáo với 495.017 vụ việc, có 329.672 vụ việc thuộc thẩm quyền. Trong đó có 290.595 đơn khiếu nại (chiếm 88,14%); có 39.107 đơn tố cáo (chiếm 11,86%).
Về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền: Về giải quyết khiếu nại , đã giải quyết 257.149/290.565 vụ việc khiếu nại đất trên 88%. Qua phân tích cho thấy, số vụ khiếu nại đúng chiếm 19,8%; số vụ khiếu nại có đúng có sai chiếm 28%; khiếu nại sai chiếm 52,2%; Về giải quyết tố cáo, đã giải quyết 33.160/39.107 vụ việc tố cáo đạt trên 84%. Qua phân tích cho thấy, có 16,2% đơn thư tố cáo đúng, có 29,6% đơn tố cáo có đúng có sai và 54,2% đơn tố cáo sai.
Qua công tác giải quyết KN,TC đã thu hồi về cho Nhà nước gần 1.026 tỷ đồng, 1.241 ha đất; khôi phục quyền lợi cho 6.659 công dân với số tiền 595 tỷ đồng, 936 ha đất, kiến nghị xử lý hành chính 2.951 người; chuyển cơ quan điều tra 239 vụ, 382 người.
Các bộ, ngành, địa phương đã kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm được 1.052 vụ việc tồn đọng, bức xúc, kéo dài (đạt 66,7%); hiện nay còn 528 vụ việc đang tiếp tục xem xét, giải quyết.
Tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu, các bộ, ngành, địa phương lập hồ sơ cụ thể các vụ việc tồn đọng, bức xúc kéo dài để xem xét cụ thể đã giải quyết tới đâu, vấn đề gì cẩn giải quyết cái gì không giải quyết được. Và cụ thể hơn nữa là xem xét, nắm bắt tình hình đời sống nhân dân trong các vụ việc này, nếu đời sống nhân dân quá khó khăn cần tìm phương án hỗ trợ. Thanh tra Chính phủ thành lập tổ công tác nắm bắt tình hình giải quyết các vụ việc, phối hợp với các cơ quan chức năng bàn và thống nhất phương án giải quyết các vụ việc, tránh để tình trạng khiếu kiện kéo dài.
 
 Theo báo Thanh tra
 

Các bài khác:

 
 
Bài viết nổi bật