Bổ nhiệm Giám đốc DTSoft khu vực Nha Trang kể từ tháng 04 năm 2023

 

Kể từ ngày ngày 01 tháng 04 năm 2023, Lãnh đạo công ty DTSoft ban hành Quyết định về việc bổ nhiệm bà Trương Thị Ngọc Hòa giữ chức vụ Giám đốc điều hành tại DTSoft văn phòng đại diện Nha Trang. 

Với gần 2 thập kỷ công tác tại DTSoft Nha Trang, đảm nhiệm nhiều vị trí làm việc khác nhau, bà Trương Thị Ngọc Hòa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao bởi ban lãnh đạo công ty. 

Đặc biệt trong năm 2022 với nỗ lực không ngừng của bà Trương Thị Ngọc Hòa cùng tập thể, doanh thu của DTSoft Nha Trang đã tăng cao và vượt xa kế hoạch, góp phần quan trọng vào sự phát triển và thành công của tập thể DTSoft. 

Chúng tôi xin chân thành chúc mừng bà Trương Thị Ngọc Hòa đảm nhiệm vị trí mới của mình, và hy vọng rằng sự lãnh đạo xuất sắc của bà sẽ tiếp tục mang lại những thành công đáng kể cho DTSoft Nha Trang trong thời gian tới, đóng góp to lớn vào sự phát triển bền vững của DTSoft Nha Trang nói riêng và tập thể DTSoft nói chung. 

Từ đó, xây dựng một môi trường làm việc hiệu quả & chất lượng để tất cả nhân viên DTSoft Nha Trang có thể phát huy hết tiềm năng của mình.


 

 

Các bài khác:

 
 
Bài viết nổi bật