Triển khai dịch vụ thu hộ học phí DTSoft qua ngân hàng Agribank chi nhánh Quảng Trị

 

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước về tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt, chuyển đổi số, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, thời gian qua, Agribank Chi nhánh tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Công ty TNHH phát triển và chuyển giao phần mềm DTSoft khu vực miền trung, Trung tâm kinh doanh VNPT Quảng Trị - Chi nhánh Tổng Công ty Dịch vụ Viễn Thông trong việc tiếp cận và triển khai cung ứng dịch vụ thu hộ tiền học phí cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Giải pháp thu hộ học phí với sự tham gia của các đơn vị bao gồm DTSoft cung cấp giải pháp phần mềm, Ngân hàng Agribank và các đơn vị Nhà trường

Các đại biểu tham dự hội thảo

Việc triển khai giải pháp quản lý thu học phí trực tuyến góp phần tích cực vào công cuộc thúc đẩy chuyển đổi số, trong ngành giáo dục

Giải pháp thu hộ học phí với sự tham gia của các đơn vị bao gồm DTSoft cung cấp giải pháp phần mềm, Ngân hàng Agribank và Nhà trường, giúp cho công tác thanh toán quản lý hoạt động thu học phí được dễ dàng, minh bạch, dễ dàng tra soát trực tuyến.

 
 

Các bài khác:

 
 
Bài viết nổi bật