Bổ nhiệm Quyền Tổng Giám Đốc Công ty phần mềm DTSoft

 

Kính gửi Qúy khách hàng - Đối tác

Kể từ tháng 11 năm 2023, Ông Nguyễn Tiến Đại đã chính thức nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ Quyền Tổng Giám Đốc tại Công ty TNHH Phát triển & Chuyển giao Phần mềm (DTSoft).

Để đảm bảo sự liên tục và hiệu quả trong công việc nội bộ & làm việc với các Khách hàng - Đối tác công ty DTSoft, Ông Nguyễn Tiến Đại sẽ hợp tác chặt chẽ với Tổng Giám Đốc hiện tại để trực tiếp điều hành công ty, chịu trách nhiệm và thực hiện các công việc theo quy định về quyền hạn của mình, nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của DTSoft. 

Lãnh đạo Công ty phần mềm DTSoft CT.HĐQT Đào Trọng Liên trao quyết định bổ nhiệm Q.TGĐ cho ông Nguyễn Tiến Đại

Kể từ tháng 11 năm 2023, Ông Nguyễn Tiến Đại đã chính thức nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ Quyền Tổng Giám Đốc tại Công ty TNHH Phát triển & Chuyển giao Phần mềm (DTSoft).

 

Trân trọng!

 

 
 

Các bài khác:

 
 
Bài viết nổi bật