Phần mềm Quản lý cán bộ công chức viên chức QLNS DTSoft

 

Phần mềm quản lý cán bộ công chức, viên chức DTSoft (QLNS) là một giải pháp toàn diện cho việc quản lý hồ sơ thông tin cán bộ nhân viên trong các đơn vị hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp. Dựa trên các thông tin cung cấp, QLNS cung cấp nhiều tính năng hữu ích để quản lý hiệu quả các nghiệp vụ liên quan đến nhân sự và tài sản.

Cơ sở pháp lý xây dựng phần mềm

Phần mềm QLNS được xây dựng tuân thủ các quy định pháp lý liên quan, bao gồm:

 • Các nghị định về chế độ tiền lương, đánh giá, và kiểm soát tài sản của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

 • Quy định về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

 • Các thông tư và quyết định về quản lý thông tin, báo cáo thống kê, và nâng bậc lương cho cán bộ.

Các chức năng chính của phần mềm  Quản lý cán bộ công chức viên chức QLNS DTSoft

Đối với đơn vị cơ sở

 • Quản lý thông tin hồ sơ lý lịch của cán bộ từng phòng ban, bộ phận.

 • Dự báo nâng lương và phụ cấp cho cán bộ.

 • Đánh giá, xếp loại cán bộ theo quy định.

 • Kê khai tài sản theo các quy định về minh bạch tài sản.

 • Tra cứu và tìm kiếm thông tin cán bộ theo nhiều tiêu chí.

 • Tổng hợp và xuất báo cáo theo yêu cầu.

Đối với đơn vị chủ quản

 • Quản lý thông tin hồ sơ lý lịch và thực hiện các nghiệp vụ quản lý cán bộ.

 • Dự báo nâng lương và phụ cấp cho cán bộ theo quy định.

 • Đánh giá, xếp loại cán bộ và lưu trữ kết quả.

 • Tra cứu và tìm kiếm thông tin cán bộ dễ dàng.

 • Tổng hợp và xuất báo cáo theo quy định của nhà nước.

Đặc tính kỹ thuật

 • Phần mềm chạy trên nền web browser, cho phép truy xuất từ bất kỳ đâu có kết nối Internet.

 • Tương thích với hầu hết các hệ điều hành và trình duyệt phổ biến.

 • Dễ sử dụng, không đòi hỏi người dùng có trình độ tin học cao.

 • Trang bị linh hoạt, có thể triển khai trên điện toán đám mây theo nhu cầu của khách hàng.

 • Cung cấp dịch vụ hỗ trợ toàn diện qua nhiều kênh.

Vận hành và sử dụng

 • Sử dụng dễ dàng, cập nhật thông tin nhanh chóng và truy tìm thông tin dễ dàng.

 • Sử dụng tiện lợi cho cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp.

 • Trang bị linh hoạt, có thể sử dụng ở môi trường nhiều người dùng.

 • Hỗ trợ qua nhiều kênh, bao gồm cả dịch vụ nâng cấp miễn phí trong thời gian bảo trì.

Để biết thêm thông tin và báo giá trọn gói, vui lòng liên hệ hotline 0292 394 1789 để được tư vấn.

 

 

Các bài khác:

 
 
Bài viết nổi bật