[DÙNG THỬ MIỄN PHÍ] PHẦN MỀM KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP KTHC DTSOFT DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MỚI

 

[DÙNG THỬ MIỄN PHÍ] PHẦN MỀM KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP KTHC DTSOFT DÀNH CHO KHÁCH HÀNG MỚI 

Bạn là:

- Sinh viên Chuyên ngành kế toán có định hướng làm Kế toán cho các đơn vị hành chính công.

- Sinh viên mới tốt nghiệp muốn rèn luyện thêm kỹ năng kế toán hành chính công.

- Sinh viên trái ngành, muốn tìm hiểu thêm về nghiệp vụ kế toán hoặc làm kiểm thử cho phần mềm kế toán.

- Nhân viên Kế toán các đơn vị Y tế, Trường học, Hành chính nhà nước...

Bạn đang cần:

- Một phần mềm dễ dùng, dễ hiểu, hỗ trợ tiện ích nhập liệu, đầy đủ thông tư nghị định mới nhất để thực hành kỹ năng, nghiệp vụ kế toán đã học.

- Một phần mềm kế toán đang được sử dụng rộng rãi trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, giúp cho bạn có trải nghiệm thực tế như làm kế toán chuyên nghiệp.

Phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp KTHC của DTSOFT

Phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp KTHC của DTSOFT sẽ là sản phẩm hoàn hảo đáp ứng cho nhu cầu của bạn.

Phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp KTHC của chúng tôi có:

- Đầy đủ các nghiệp vụ kế toán: Kho bạc, tiền mặt, tiền gửi, vật tư hàng hóa, tài sản cố định, công cụ dụng cụ, tiền lương, mua hàng, bán hàng, hóa đơn…

- Bộ chứng từ, sổ sách, báo cáo luôn được cập nhật theo các thông tư, nghị định mới nhất của bộ tài chính, Kho bạc.

- Cung cấp các tiện ích nhập liệu, hạch toán tự động các quy trình thanh toán Bảo hiểm, Lương, Kinh phí công đoàn, Chuyển khoản…

- Giao diện trực quan, màn hình nhập tập trung, dễ sử dụng, dễ quản lý dữ liệu, tra cứu, tổng hợp dữ liệu, kết xuất sổ sách, báo cáo.

- Kết nối với cổng Dịch vụ công trực tuyến để gửi các chứng từ, đối chiếu một cách linh hoạt và dễ dàng.

Link đăng ký dùng thử: TẠI ĐÂY

 

 

Các bài khác:

 
 
Bài viết nổi bật