Đạt giải thưởng doanh nghiệp xuất sắc
 
2001
 
Chứng nhận ISO 9001: 2008, 14001 : 2004 và 2000 : 2005
 
2005
 
Đạt giải thưởng doanh nghiệp xuất sắc
 
2015
 
Nhận giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ
 
2016
 
 

Trải qua một quá trình phát triển liên tục và không ngừng lớn mạnh, công ty TNHH Phát triển và Chuyển giao phần mềm - DTSoft đã liên tục nhận được nhiều giải thưởng chính thức của VINASA, thúc đẩy nhanh chóng cho sự phát triển ngành công nghiệp phần mềm và công nghệ thông tin Việt Nam.

 
 
 

Chứng nhận D.A.S 2016

 
Tháng 4 năm 2016, Công ty TNHH Chứng nhận D.A.S Việt Nam – đại diện cho Tổ chức chứng nhận D.A.S Vương quốc Anh – cấp Giấy chứng nhận Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho Công ty Phát triển và Chuyển giao phần mềm (DTSOFT)
 

Chứng nhận D.A.S 2016

 
Tháng 4/2017, thông qua việc đánh giá giám sát hàng năm, Hệ thống quản lý chất lượng của DTSoft tiếp tục được công nhận phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2015