DTSoft - công ty chuyên thiết kế và chuyển giao các phần mềm cho hơn 16.000 khách hàng đơn vị nhà nước, doanh nghiệp từ năm 1995 đến nay. Hotline 0292 394 1789.

Công ty DTSoft cung cấp phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp cho hàng chục nghìn khách hàng từ năm 1995 đến nay..

GIẤY CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015.

Hiện nay có khoảng trên 10000 khách hàng đang vận hành các phần mềm tài chính kế toán của CADIT - DTSoft..

DTSoft - công ty chuyên thiết kế và chuyển giao các phần mềm cho hơn 16.000 khách hàng đơn vị nhà nước, doanh nghiệp từ năm 1995 đến nay. Hotline 0292 394 1789.

Công ty DTSoft hoạt động chuyên về thiết kế và chuyển giao các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ, đặc biệt là cho các cơ quan quản lý và các doanh nghiệp..

DTSoft - công ty chuyên thiết kế và chuyển giao các phần mềm cho hơn 16.000 khách hàng đơn vị nhà nước, doanh nghiệp từ năm 1995 đến nay. Hotline 0292 394 1789.