Phân loại theo trình độ

  • 75% - Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên
  • 25% - Tốt nghiệp Trung cấp

Phân loại theo chuyên ngành

  • 60% - Tốt nghiệp ngành CNTT
  • 20% - Tốt nghiệp ngành tài chính kế toán
  • 20% - Tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh và các ngành khác

Phân loại theo công việc

  • 20% - Lập trình và phát triển sản phẩm
  • 30% - Chuyên viên bán hàng
  • 40% - Dịch vụ bảo trì và hỗ trợ
  • 10% - Các chuyên viên hành chính văn phòng

Công ty DTSoft được thành lập từ Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Công nghệ Thông tin CADIT đăng ký hoạt động từ năm 1995. Năm 1995 Trung tâm CADIT với 15 cán bộ được thành lập tại Hà Nội với mục tiêu phát triển phần mềm, đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin và cung cấp các hệ thống hạ tầng. Các năm tiếp theo, lần lượt chi nhánh và các văn phòng của DTSoft được thành lập trải từ Bắc vào Nam, đồng thời thị trường cũng được mở rộng trong toàn quốc, Công ty phát triển và chuyển giao phần mềm DTSoft đã được thành lập với trách nhiệm gánh vác toàn bộ nhiệm vụ phát triển và cung cấp các phần mềm ứng dụng từ Trung tâm CADIT.


Trải qua 27 năm hình thành và phát triển, đến năm 2022, số lượng nhân viên đã lên tới trên 160 người (chưa kể Cộng tác viên) làm việc chính thức, hưởng lương và bảo hiểm của công ty.

- Phân loại theo trình độ: 75% tốt nghiệp Cao đẳng - Đại học trở lên, 20% tốt nghiệp Trung cấp.

- Phân loại theo chuyên ngành: 60% ngành CNTT, 20% ngành tài chính kế toán và 20% ngành quản trị kinh doanh và các ngành khác.

- Phân loại theo công việc: 20% lập trình và phát triển sản phẩm, 30% bán hàng, 40% dịch vụ bảo trì và hỗ trợ, 10% làm công việc hành chính văn phòng.

Với đội ngũ nhân viên như trên, DTSoft tự tin phục vụ và cung cấp cho khách hàng những sản phẩm - dịch vụ tiện ích và hiệu quả.